Uncertain States of America: Americké umění 3. tisíciletí / American Art of the 3rd Millenium

date of exhibition: 2007/12/06 - 2008/02/24
institution: Galerie Rudolfinum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Uncertain States of America nabízejí širší pohled na řadu významných prací této nastupující umělecké generace (převážná většina autorů se narodila po roce 1970). Zdrojem jejich tvorby je nejen současný svět zcela prostoupený médii, volné využívání nových materiálů, technik a postupů, které se vzájemně prolínají a jsou porovnávány, ale i velmi poučená znalost umělecko-historických odkazů a schopnost komplexně a sofistikovaně reagovat s různou mírou osobního nasazení, ale i určité distance na dobu plnou politických a společenských disonancí. Uncertain States of America jsou výsledkem rozsáhlého dvouletého výzkumného projektu kurátorů, kteří navštívili více než 500 ateliérů v celých Spojených státech a shromáždili téměř 2000 složek dokumentace mladých amerických umělců. Jejich výběr odráží současný rafinovaný, ale i diskutabilní stav amerického umění a kultury. „Výstava není pouze americká – projevují se zde nejrůznější vlivy,“ říkají kurátoři. „V době, kdy je oficiální politická kultura Spojených států vnímána na druhém břehu Atlantiku s výraznou skepsí, je důležité si připomenout komplexnost a zároveň různorodost americké umělecké scény. ‚Uncertain States of America‘ nejsou jen nejisté, jsou především různé.“
galerierudolfinum.cz