Naše Galerie: Kresba, malba, grafika, fotografie, plastika, objekt

date of exhibition: 2007/11/02 - 2007/11/18
institution: Galerie výtvarného umění v Náchodě
type of exhibition: kolektivní

notes:
zámecká jízdárna
výstava prací výtvarné soutěže NAŠE Galerie
při zahájení proběhne předání cen vítězům
program: vystoupí žáci ZUŠ J. Falty v Náchodě pod vedením F. Fraňka a S. Adamcové