Dodekaedr

date of exhibition: 1968/11/24 -
institution: Jednotný závodní klub ROH
type of exhibition: kolektivní