Lhotský: Sklo, X rokov tavenej sklenej plastiky Pelechov

date of exhibition: 2005/12/06 - 2005/12/30
institution: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, dvorana
type of exhibition: kolektivní