Lhotský: Sklo, X rokov tavenej sklenej plastiky Pelechov

person, born
Galuška Vladimír, 2. 10. 1952
Olič Jiří, 23. 4. 1947
Schramm Ágnes,