11

date of exhibition: 1988/06/22 - 1988/07/10
institution: Výstavní síň Fotochema
type of exhibition: kolektivní