Big Deal

Program
published, title (subtitle)
2008   Výstavní plán 2008 (Dům umění města Brna)
Press News
published, title (subtitle)
2008   Big Deal: Hledání „velké zakázky“