Česká kresba, aukce

Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)