Výstava válečných plakátů Spojených národů

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _
U. N. i. O. London, Londýn (London), _