X let skleněné plastiky / Pelechov

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2004   Lhotský Pelechov
Subordinate Document
published, title (subtitle)
2004   Liberecké muzeum vystavuje nejlepší díla Studia tavené plastiky v Pelechově (Marie Kohoutová - Zprávy, kultura - vydání 28/2004)
2005   Výstavy X let na Pelechově potvrdily, že si Zdeněk Lhotský před letly zvolil správnou cestu (Milan Hlaveš - Portréty - vydání 19/2005)