Alfa 2000 omega

date of exhibition: 2000/06/15 - 2000/10/01
institution: Galerie moderního umění
type of exhibition: kolektivní