Přírůstky 1991 - 1995

date of exhibition: 1996/01 - 1996/02
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní