Práce na počítačích

date of exhibition: 2008/06/27 - 2008/09/03
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: kolektivní