Jiří Beránek; Plastiky a kresby

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1997   Jiří Beránek: Plastiky a kresby