Nikos Armutidise: Jak pustá skála k nebi se v samotě zdvíhám

date of exhibition: 1995/04/24 - 1995/05/21
institution: JNJ Galerie
type of exhibition: autorská