Původní grafika v krásné knize

date of exhibition: 1943/12/08
institution: Galerie Hollar
type of exhibition: kolektivní

notes:
Síň Hollara