Soudobá americká grafika

date of exhibition: 1939/03
institution: Výstavní sály Jednoty umělců výtvarných
type of exhibition: kolektivní