Národ svým výtvarným umělcům

institution, city, address
Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha, Na příkopech 12
Kulturní rada Národního souručenství, Praha, _
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha, _
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _
Svaz českého díla, Praha, _