České umění 19. a první poloviny 20. století (Pardubice)

date of exhibition: stálá expozice
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: stálá expozice

notes:
2008 - program