České umění 19. a první poloviny 20. století (Pardubice)

Program
published, title (subtitle)
2002   Program březen 2002 (Východočeská galerie v Pardubicích)