Pocta Emilu Fillovi

date of exhibition: 1991/11/26 - 1992/01/10
institution: Muzeum Kroměřížska
type of exhibition: kolektivní

notes:
není seznam vystavujících umělců, prozatímně připojen pouze Radoslav Kratina
-
Když se blížilo sté výročí Fillova narození v roce 1882, bylo jasné, že se v tisku neobjeví jediná zmínka natož, aby vyšla monografie či aby Národní galerie uspořádala velikou výstavu, jak to bylo v jiných případech zvykem. Pomyslela jsem si, že Aspoň my, Fillovi žáci, bychom mohli svému učiteli projevit úctu tím, že by každý z nás udělal grafický list. A tak vznikl nápad vydat soukromě Poctu Emilu Fillovi. Tuto myšlenku mi pomáhali realizovat dr. Čestmír Berka, největší znalec Fillova díla u nás a dr. Josef Straka, který přišel na nápad rozšířit možnost vyslovit se k tématu na širší okruh předních československých umělců a také celé vydání sponzoroval. Vyzvali jsem tedy na jaře 1981 kromě 47 Fillovců ještě 107 výtvarníků z celé republiky. Zúčastnilo se 31 fillových žáků a 41 umělců z Čech, Moravy, Slovenska, Švýcarka, Francie a Německa. Protože nebylo možné poslat voně náklad tisků z ciziny poštou do Československa, propašovali jsme od zahraničních autorů desky a jejich náklad jsem pak vytiskla sama, tak jako desky Bohuslava Reynka, Sklenáře a Hložníka. Tak tedy vznikla úsilím 72 výtvarníků a 2 teoretiků Pocta Emilu Fillovi. Pak následovaly další akce, bohužel opět je soukromé.
Alena Antonová, 9.11.1991