Jiří David: Skryté podoby

date of exhibition: 1995/11/23
institution: knihkupectví U Lužického semináře
type of exhibition: knižní prezentace