Na lodi bláznů / On the Ship of Fools

date of exhibition: 2007
institution: Galerie kritiků
type of exhibition: kolektivní