Milada Marešová: Zapomenutá malířka českého modernismu / A forgotten Czech Modernist

institution, city, address
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), Husova 18, Pražákův palác