Milan Dobeš: Grafika

institution, city, address
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Nové Zámky (Nové Zámky), Björnsonova 1
Nitriansky samosprávny kraj, _, _