Milan Dobeš: Modré obdobie

person, born
Dobeš Milan, 29. 7. 1929