Milan Dobeš: Modré obdobie

institution, city, address
ARTPEX, spol. s r.o., _, _
Predstavenstvo Slovenskej sporiteľne a. s., _, _