Bohumír Dvorský: Obrazy z let 1930 - 1964

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Bohumír Dvorský: Obrazy z let 1930-1964