Jolana Ruchařová: Jedna rodina (host Petra Herotová)

date of exhibition: 2006/06/15 - 2006/06/30
institution: Entrance Gallery, Karlin Studios
type of exhibition: kolektivní