Jaromír Zoul: Rytmy (obrazy)

date of exhibition: 2008/11/05 - 2008/12/15
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská