Nové nákupy soudobé grafiky

date of exhibition: 1969/03/13 - 1969/04/30
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní