Josef Hampl: Kresby

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1995   Hamplovy kresby a koláže vytvořené na šicím stroji
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1995   Josef Hampl: Kresby