Daisy Mrázková: Kresby

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1994   Daisy Mrázková: Kresby