Jiné kameny Jiřího Kačera

date of exhibition: 2001/09/21 - 2001/11/04
institution: Městské muzeum a galerie
type of exhibition: autorská