Richard Konvička: Kresby 94 - 96

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1996   Richard Konvička: Kresby 94 - 96