Zdeněk Mézl: Ilustrační a volná tvorba

date of exhibition: 1989/09/07 - 1989/10/29
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská