Oheň, voda: Kresby, koláže, grafika Svatopluka Klimeše a Eduarda Ovčáčka s performancí Svatopluka Klimeše

date of exhibition: 1994/02/03 - 1994/02/20
institution: Středoevropská galerie a nakladatelství
type of exhibition: kolektivní