Mario Stretti: Výbor z díla

date of exhibition: 1958/04/11 - 1958/05/01
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: autorská

notes:
Při slavnostním zahájení zahrál prof. Bohuš Heran ukázky ze skladeb Bachových pro voloncello a Mila Friedl přednesl Horovu báseň Umění