Jakub Stretti: Obrazyobrazy

date of exhibition: 1999/05/17 - 1999/06/03
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
horní sál