Nové formy kresby

date of exhibition: 1995/11/23 - 1995/11/26
institution: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy
type of exhibition: symposium/seminář

notes:
1. ročník