Moderní česká podobizna

date of exhibition: 1936
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní