Jan Lukas: Italský deník 1965 - 1966 / Italian Diary 1965 - 1966

date of exhibition: 2007/04/27 - 2007/07/10
institution: Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF
type of exhibition: autorská

notes:
Návrat Jana Lukase

Jan Lukas (10. 8. 1915 v Českých Budějovicích – 28. 8. 2006 v New Yorku) má druhou pražskou posmrtnou výstavu. První, totiž Pompeje na Manhattanu, prodlužovala po autorově loňském skonu v zahradách Pražského hradu společnost PPF Art. Druhé ohlédnutí za odkazem fotografa Jana Lukase uspořádala autorova dcera Helena Lukas Martemucci, rovněž fotografka. Pod názvem Italský deník 1965–1966 uvedla premiéru putovní výstavy loni na podzim ostravská Fotografická galerie Fiducia. Ta se také ujala vydání katalogu. V kurátorčině předmluvě stojí, že desetiměsíční čekání na americká víza prožili Lukasovi v trojici utečeneckých táborů a podnikali po Itálii i různé poznávací výlety. Ty však zůstaly mimo záběr výstavy. Ve zpětném pohledu dostala přednost klasická perspektiva dějové jednoty. Italská města by totiž odváděla pozornost od osudu fotografa, jeho rodiny a dalších běženců.
Výstava vznikala v roce autorova úmrtí. Přísně vzato se tedy nejedná o deník, nýbrž o redigované paměti. Jan Lukas vyvolal po příletu do New Yorku filmy, ale na pozitivy nebyl čas. Strhly jej bezprostřednější úkoly. Fotografie zvětšoval o dvě generace mladší Lukasův pardubický kolega Luděk Vojtěchovský. Nejedná se o jedinečně krásné žánrové záběry, na něž se před odchodem do exilu Lukas soustředil. Přihlížíme nemilosrdně realistické kolekci. Obdobou je snad jedině Abeceda duševního prázdna, kterou po válce vydal Zdeněk Tmej jako podobenství o osudech miliónů totálně nasazených Evropanů. I Lukasův Italský deník obnažuje zkušenost sice až příliš četných, ale zpravidla přehlížených obyvatel planety.
Italský deník 1965-1966 navazuje na Lukasův Pražský deník 1938–1965 (TORST, Praha 1995), koncipovaný jako obrazová obžaloba uchvácení poslední středoevropské demokracie dvěma dobyvačnými režimy – nacistů a stalinistů. I v exilu zůstal autor věrný krédu „Dívat se a zachovat to, co mě zajímá, doufaje, že existuje mnoho dalších, které to také zajímá.“ Fotografova monografie (TORST, Praha 2003) je svědectvím o šesti dekádách minulého století. The Islanders (NR PRES, New York 1987) zůstávají nadčasovou oslavou volnosti. Knižně fotograf debutoval titulem Země a lidé (Melantrich, Praha 1946). Živé, bezprostřední záběry a celková dynamika skladby alba se staly následováníhodným příkladem. Ve 30. letech se Lukas řadil k internacionálům, fotografujícím pro moderní evropské magazíny, například britský Liliput.
Fotografické dílo Čechoameričana Jana Lukase zahrnuje 25 alb, nepočítáme-li jazykové varianty, pozměněná vydání ani podíly na kolektivních projektech. Vystavený soubor Italský deník 1965–1966 má 40 fotografií, vybraných ze stovek záběrů. Nicméně na 200 000 negativů exponovaných Lukasem ve vlasti zůstává nadále nezvěstných.

Josef Moucha