Tvrdošíjní

date of exhibition: 1980/02/17 - 1980/03/30
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní