Grafika členů SČUG Hollar

date of exhibition: 1991/11/27 - 1992/01/05
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní