Třetí Archa. Surrealistická skupina v Československu 1970 - 1991

date of exhibition: 1991/11/21 - 1992/01/01
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní

notes:
V rámci výstavy se uskuteční dva večery 5. a 12.12.1991 v 19 hodin v suterénu Mánesa věnované poesii a teorii surrealismu za účasti divadelního studia UBU