XXXII. Ogólnopolski międzynarodowy plener ceramiczno-rzeźbiarski Bolesławiec 96 (Výstavy prací)

date of exhibition: 1997
institution: Buro wystaw artystycznych
type of exhibition: kolektivní