XXVIII. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki - Porcelana inaczej

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2004   XXVII. i XXVIII. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki - Porcelana inaczej / XXVII and XXVIII International Ceramics Symposium - Porcelain Another Way