Damien Hirst: Život, smrt a láska / Life, Death and Love

date of exhibition: 2009/05/21 - 2009/08/30
institution: Galerie Rudolfinum
type of exhibition: autorská

notes:
zahájení 20.5.2009 ve dvoraně Rudolfina
prohlídka 10.00
tisková konferece 11.00 v Café Rudolfinum


Malá galerie
Narodil se v Bristolu v roce 1965 a studoval na Goldsmith’s College v Londýně. Nejprve vzbudil pozornost jako začínající autor na britské umělecké scéně a v roce 1993 získal první mezinárodní úspěch na benátském bienále. Na mapě globálního uměleckého světa získal pevné místo poté, co se v roce 1995 stal laureátem Turnerovy ceny (za dílo s názvem “Matka a dítě, odděleni”/Mother and Child, Divided), stal se protagonistou fenoménu devadesátých let dvacátého století, označovaného jako Mladí britští umělci (Young British Artists) a tuto pozici si uchoval dodnes.
Hirst se zabývá ve své tvorbě souběžně plastikou, instalacemi a malbou. Typické a velice známé jsou objekty zvířat, představované ve značně pozměněných okolnostech a souvislostech (řez ovcí či krávou nebo žralok ve formaldehydu). Dalšími ready-made objekty, které Hirst často využívá, jsou lékárničky a jiné lékařské instrumentarium, charakteristické chladným, klinickým vzhledem. Hirstovy malby, i když na pohled dekorativnější, využívají různé automatické postupy.
Tvorba Damiena Hirsta ovšem přesahuje čistě formalistické záměry a zabývá se hluboce symbolickými a metafyzickými otázkami. Fascinován smrtí, svádí umělec diváka svými často groteskními reflexemi smrtelnosti, v nichž je vždy obsažen onen konečný moment nenávratu – moment předposlední pravdy. Umění Damiena Hirsta nepředstavuje amortizaci smrti, ale docela určitě mělo zásadní význam pro obnovu estetického vnímání. Hirstova šokující podívaná proměnila to, co bývalo považované za groteskní nebo zatracované jako projev “špatného vkusu”, v cosi sublimního – v nový druh krásy. Tento vývoj sledují i práce Damiena Hirsta, které jsou prezentovány na této výstavě. Všechny instalace, sochy a malby nabízejí soustředěný, pečlivě vybraný přehled o hlavních formálních a tematických aspektech práce Damiena Hirsta v posledních deseti letech. V katalogu se může veřejnost seznámit s Hirstovým způsobem myšlení díky rozhovoru Hanse Ulricha Obrista s umělcem, dále se spolu s Hanne Ueland zamyslet nad náboženským symbolismem v Hirstově tvorbě či se seznámit v eseji Grete Arbu s problematikou přechodu od vědy k umění v díle Damiena Hirsta. Galerie Rudolfinum tak představuje českým divákům Damiena Hirsta v komorní, ale velice koncizní výstavě v malé galerii.
Výstava je pořádána ve spolupráci s The Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Oslo, Norway.
galerierudolfinum.cz