Imaginativní malířství 1930-1950

Picture
published, title (subtitle)
1915   Oběšený
1947   Infantilní krajina I.
1948   Zázračná matka II