Jan Autengruber: 1887-1920. Malířské dílo

institution, city, address
Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov), Hronova 273
Středočeská galerie, Praha, Husova 19-21